Hasła rzeczowe

Opornik (Konin)

„Opornik”, podtytuły: „Informator NSZZ »S«”, „Pismo członków NSZZ »S«”, do nr. 4 tytuł „Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność”, wydawca RKS „S” Konin. 13 II–18 X 1982 ukazało się 13 nr. (nr 14 zniszczony po wydrukowaniu), obj. 2 s., format A4, przepisywane na maszynie, druk na ramce, w nakł. 5–100 egz., redakcja i druk Tadeusz Gierłowski.

Publikowano m.in. komentarze dot. aktualnej sytuacji w Polsce, dokumenty podziemnych struktur „S”, pisano o wydarzeniach w Koninie, innych regionach i działaniach SB.

Pismo bezpłatne, kolportowane gł. w konińskich zakładach pracy (np. Fabryce Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego).

III–XI 1982 rozpracowywane przez Wydz. III KW MO w Koninie w ramach SOS/SOR krypt. Biuletyn. 3 XI 1982 T. Gierłowski zatrzymany, 4 XI 1982–28 IV 1983 tymczasowo aresztowany, objęty śledztwem przeciwko członkom KZR „S” w Koninie, redaktorom, drukarzom i kolporterom „Azylu Wojennego”, 28 IV 1983 skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na rok i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu.

 

 

 

 

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry