Hasła rzeczowe

Opornik

"Opornik", pismo wydawane w Koninie II-X 1982. Do nr. 4 tytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność»”, wydawane przez RKS „S” Konin; od nr. 5 „Opornik” – Informator NSZZ „Solidarność”, następnie podtytuł: „Pismo członków NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 14 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na tzw. ramce w nakładzie 5-100 egz.: wychodziło nieregularnie.

Redaktor: Tadeusz Gierłowski.

Zamieszczano artykuły i komentarze dot. decyzji podejmowanych przez władze PRL oraz sytuacji politycznej w Polsce i w Koninie po 13 XII 1981. Opublikowano m.in. komentarze do propozycji porozumienia narodowego na warunkach przedstawionych przez władze, komentowano przecieki z obrad VII Plenum KC PZPR i krytykowano oficjalną propagandę. Zamieszczano także oświadczenia i apele podziemnych struktur „S” (np. RKS i TKK) oraz informacje o represjach i akcjach protestacyjnych w Koninie.

Kolportowano przede wszystkim w konińskich zakładach pracy.

Pismo przestało się ukazywać z powodu aresztowania 3 XI 1982 Tadeusza Gierłowskiego (w czasie działań SB przeciwko wydawcom i kolporterom „Azylu Wojennego”), którego postawiono go przed Sądem Wojsk Lotniczych w Poznaniu (razem z Markiem Berlińskim, Henrykiem Berlińskim, Piotrem Paździorem i Zbigniewem Nadolnym) i 28 IV 1983 skazano na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry