Hasła rzeczowe

Orędownik Pleszewski

"Orędownik Pleszewski" (tytuł nawiązywał do „Orędownika Pleszewskiego” wydawanego 1937-1939), pod winietą tekst: „Pismo redaguje i wydaje NSZZ „S” Ziemi Pleszewskiej”, nad tytułem napis: „Do użytku wewnętrznego” oraz informacja: „poświęcony sprawom kulturalno-społecznym miasta Pleszewa i okolicy”. Pismo wydawane w 1981 i 1989, I-VII 1981 miesięcznik, później rzadziej.

Ukazało się kilka nr. o obj. 4 s. (nr IX, z dodatkiem poświęconym ks. Kazimierzowi Niesiołowskiemu – 8 s.) w formacie A4. Nr 1 sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.

W składzie redakcji: Waldmar Fluder, Jan Kosmala, Henryk Szulc-Brodala, Gerard Szymoniak i Jerzy Waliszewski.

Pismo poświęcone problematyce lokalnej i związkowej, społecznej i politycznej, zawierało wiadomości kulturalne, kalendarium, krytykę nadużywania słowa socjalizm, także pracy MKK.

Od X 1989 pismo wydawane przez KO „S” Ziemi Pleszewskiej oraz Miejską Komisję Koordynacyjną „S” Ziemi Pleszewskiej. Format A4. W składzie redakcji: Lucyna Bonaś, Leszek Bierła, Maciej Dziekański, Jerzy Jabczyński, Krzysztof Szac. Adres: Pleszew, ul. Poznańskia 35 (siedziba MKK). Zawierało informacje nt. wyborów parlamentarnych, wiadomości na temat prac MKK i KZ z terenu Pleszewa i okolic, informacje polityczno-gospodarcze z kraju i ziemi pleszewskiej (krytyczne artykuły na temat zaopatrzenia i pracy urzędów), publikowano także poezję.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry