Hasła rzeczowe

Orzeł Biały

"Orzeł Biały", miesięcznik, następnie dwutygodnik wydawany w Warszawie przez Organizację Akademicką Orzeł Biały wchodzącą w skład KPN Obszaru Centralnego, wydawany XI 1987 – X/XI 1989.

Ukazało się 16 nr., drukowanych na powielaczu, następnie techniką offsetową w nakładzie ok. 500 egz.

W zespole redakcyjnym: Wojciech Gawkowski (do 1988 redaktor naczelny), Katarzyna Pietrzyk (od 1989 redaktor naczelna), Stanisław Mazurkiewicz (odpowiedzialny za kolportaż), Krzysztof Zalewski – założyciele pisma, Krzysztof Pernach, Katarzyna Dubielecka; we współpracy z: Łukaszem Perzyną, Markiem Cichockim, Tomaszem Mertą, Stanisławem Droniczem.

Publikowano informacje dot. organizacji i życia akademickiego.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry