Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14084,Osrodek-Kultury-Slonce-w-Poznaniu.html
2023-12-11, 23:16

Ośrodek Kultury Słońce w Poznaniu

Ośrodek Kultury Słońce w Poznaniu, działający od 1984 przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. W 1986 stał się ośrodkiem kultury niezależnej, wraz z podjęciem tam pracy przez Krzysztofa Cieślińskiego, który z Barbarą Fabiańską, Markiem Kikiewiczem i wielu in., inicjował i organizował niezależną działalność kulturalną. Ośrodek stał się miejscem spotkań i punktem kontaktowym działaczy poznańskiej opozycji. 1986–1990 regularnie organizowano pokazy niezależnych produkcji filmowych (paryski Video Kontakt, Video NOWa), organizowano koncerty (m.in. Antoniny Krzysztoń, Leszka Wójtowicza, Jacka Kaczmarskiego, Karela Kryla, barda Praskiej Wiosny) oraz wystawy plastyczne i fotograficzne. Zorganizowano ogólnopolski konkurs na plakat dla opozycji, który rozstrzygnięto w 1989 (2 projekty wykorzystano, tworząc plastyczny wizerunek II KZD NSZZ „S”). W licznych spotkaniach i dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele szeroko pojętej opozycji, reprezentujący różne opcje polityczne, m.in.: Jan Józef Lipski, Jakub Karpiński, Jan Lityński, Władysław Kunicki-Goldfinger, Leszek Moczulski, Hanna Chorążyna, Stefan Bratkowski, Janusz Pałubicki, Grzegorz Boguta. W ośrodku prowadzony był stały kolportaż niezależnych wydawnictw, którym zajmowali się m.in. Andrzej Radke, Sławomir Mikołajczak, Maciej Andrzejewski. Ośrodek Kultury Słońce był w 2. poł. l. 80. ważnym miejscem dla niezależnej kultury w Poznaniu.

7 IV 1987 – 3 X 1989 rozpracowywany przez WUSW w Poznaniu m.in. w ramach SOR krypt. Hydra.

Agnieszka Łuczak

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony