Hasła rzeczowe

Ósemka

"Ósemka", podtytuł: „Pismo Komisji Wydziałowej nr 2 NSZZ «Solidarność» przy CNPME i ITME”, wydawane w Warszawie 1 V – 15 IX 1981.

Ukazało się 9 nr. w formacie A5, drukowanych na powielaczu; dwutygodnik.

Redaktor: Michał Bogobowicz.

Zamieszczano teksty dot. działalności „S” w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Materiałów Elektronicznych i Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych oraz opisywano bieżącą sytuację w tych instytucjach.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry