Hasła rzeczowe

Panorama Łąkowej

"Panorama Łąkowej", pismo FMW ZSZ Elektromontaż i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku.

W VI 1989 ukazały się pierwsze 3 nr., drukowane techniką białkową w nakładzie ok. 1000 egz.; następnie do VI 1991 pismo wydawano jako pierwszą w Polsce gazetkę ścienną FMW.

W składzie redakcji pisma drukowanego: Grzegorz Przybyłek „Dzieciak” („Cezar”), „Złoty”, Jarosław Wąsowicz („Wąs”, przy pierwszym numerze), Sebastian Sobczyk („Lala”), Robert Licbarski („Piona”), „Szczebel”, „Biada”, „Kit” (ostatnie 3 pseudonimy wykorzystywali S. Sobczyk i R. Licbarski); gazetkę ścienną wydawali: R. Licbarski, Piotr Kozłowski („Rosły”) i „Siwy”. Druk na powielaczu białkowym odbywał się u G. Przybyłka w jego mieszkaniu w Gdyni-Oruni. Przepisywanie tekstów, zarówno do wersji drukowanej, jak i ściennej, odbywało się w domu R. Licbarskiego na gdańskiej Zaspie (na maszynie do pisania pożyczonej od Leszka Bielańskiego; użyto jej następnie do stworzenia pierwszych dwóch wydań „Spiskowca”), opracowanie graficzne „Siwy”.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry