Hasła rzeczowe

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie; w VI 1945 dawny kościół garnizonowy został przekazany Towarzystwu Chrystusowemu, poświęcony i dedykowany NSPJ; 5 III 1974 erygowano parafię NSPJ; 2 VI 1978 kościół konsekrowano; proboszczami byli kolejno: ks. Kazimierz Świetliński (w 1945), ks. Józef Kinder (do 1951), ks. Czesław Czartoryski (w 1951), ks. Wacław Perz (do 1954), ks. Hubert Mrzygłód (do 1957), ks. Alojzy Dudek (w 1957), ks. Witold Stańczak (do 1969), ks. Ryszard Bucholc (do 1978), ks. Stanisław Misiurek (do 1987), ks. Józef Kamiński (do 1996), ks. Zbigniew Rakiej (do 2001), ks. Krzysztof Jackowiak (do 2005), ks. Adam Staszczak (od 2006). Przy parafii działał jeden ze szczecińskich ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego, którego pierwszym duszpasterzem był ks. Grzegorz Okroy, późn. m.in. ks. Józef Kosobucki (jeden z najbliższych współpracowników o. Huberta Czumy; w wyniku nacisku władz odwołany, zastąpił go ks. Antoni Dudek) i ks. Andrzej Wałdowski. W 1977 po zabójstwie Stanisława Pyjasa w kościele NSPJ odczytano intencję związaną z jego śmiercią i modlono się za studentów z Krakowa. W XI 1984 w Szczecińskim Klubie Katolików ks. A. Wałdowski przekazał relację z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki (wraz z prezentacją przezroczy), odprawiono uroczystą mszę św. W każdy drugi piątek miesiąca o godz. 20.00 odprawiano Msze za Ojczyznę (ks. A. Wałdowski), z tłumnym udziałem wiernych; po przeniesieniu się ks. A. Wałdowskiego (na własną prośbę) do Poznania nadzór nad nabożeństwami przejęła Kuria Biskupia. 11 XI 1984 ks. S. Misiurek poświęcił obraz Matki Boskiej AK-owskiej. W 1998 ustanowiono Sanktuarium NSPJ. W 2008 parafia liczyła 22,5 tys. mieszkańców.

 

Paweł Knap

Opcje strony

do góry