Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14120,Parafia-Niepokalanego-Serca-Najswietszej-Maryi-Panny-w-Zakopanem-Sanktuarium-Mat.html
18.05.2024, 21:08

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zakopanem (Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej)

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zakopanem (Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej). W 1950 przy ul. Krzeptówki w Zakopanem osiedli pallotyni, w 1951 zbudowano kaplicę Niepokalanego Serca Maryi (poświęcona w 1959) i od tego roku Krzeptówki stały się miejscem kultu fatimskiego; w 1961 kard. Stefan Wyszyński przekazał zakopiańskim pallotynom figurę Matki Bożej Fatimskiej otrzymaną od bp. Fatimy (15 X 1961 figurę poświęcił bp Karol Wojtyła), od tej pory kaplica stała ośrodkiem fatimskim o zasięgu ogólnopolskim; w 1983 erygowano parafię, w 1987 rozpoczęto budowę kościoła – votum za ocalenie życia Jana Pawła II, który w 1997 dokonał konsekracji sanktuarium. Po 1. Pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny przy kaplicy rozpoczęło działalność duszpasterstwo nauczycieli (współorganizatorka: Janina Gościej).

Od IX 1980 za sprawą ks. Mariana Drozdka wokół kościoła skupiły się środowiska opozycyjne; ks. M. Drozdek wspierał „S”, m.in. organizując szkolenia, konferencje, wykłady z nauki społecznej Kościoła, rekolekcje, dni skupienia; w X 1980 na Krzeptówkach powstała zakopiańska „S” nauczycieli; od jesieni 1980 ks. M. Drozdek rozszerzył działalność duszpasterską na inne środowiska zawodowe, szczególnie służbę zdrowia (tworzone przez dr Barbarę Tarnowską) i pracowników hoteli (Anna i Krzysztof Fryjewiczowie). Spotykano się na comiesięcznych mszach św., rekolekcjach, opłatku.

Po 13 XII 1981 ks. M. Drozdek zorganizował pomoc dla represjonowanych, następnie dla wszystkich potrzebujących. W każdą 2. niedzielę miesiąca odprawiano msze św. dla „S” nauczycieli i służby zdrowia, każdego 16. dnia miesiąca – w intencji Jana Pawła II, w ważne dla historii narodu rocznice odbywały się czuwania nocne. Organizowano spotkania formacyjne, wykłady, dyskusje ze znanymi działaczami politycznymi, ludźmi kultury, gościli tu m.in. Adam Biela, Krystyna Czuba, Andrzej Drawicz, Włodzimierz Fijałkowski, Józefa Hennelowa, Adolf Juzwenko, Zofia Kuratowska, Jacek Moskwa, Mieczysław Pszon, Władysław Siła-Nowicki, Jerzy Sito, Tadeusz Szyma, Jerzy Turowicz, Edward Wende, Andrzej Wielowieyski; Halina Mikołajska co roku 26 VIII w święto Matki Bożej Częstochowskiej przedstawiała program maryjny. Prowadzono zajęcia z młodzieżą nt. historii Polski, literatury, uczono jęz. angielskiego, matematyki itp.; było to także miejsce kolportażu literatury religijnej i podziemnej. Organizowano rekolekcje, czuwania, spotkania biblijne, pielgrzymki, m.in. na Jasną Górę, do Ołtarzewa, Mistrzejowic i do Rzymu (1985). Po 1985 ks. M. Drozdek ograniczył działalność, która mogła zostać uznana za polityczną, skupiając się na formacji duchowej, a ośrodkiem działalności solidarnościowej w Zakopanem stała się parafia oo. bernardynów na Bystrem.

Jarosław Szarek

Opcje strony