Hasła rzeczowe

Parafia św. Andrzeja Boboli w Szczecinie

Parafia św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, jedna z największych w mieście (obecnie ok. 20 tys. parafian), erygowana w II 1946, prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe. Od początku istnienia parafii księża podjęli pracę duszpasterską w różnych środowiskach, organizowali m.in. kolonie oraz półkolonie dla dzieci, prowadzili duszpasterstwa inteligencji oraz ludzi pracy, przy parafii działał Caritas, powstała bursa dla ubogich uczniów, od 1947 funkcjonowało Duszpasterstwo Akademickie (kierowali nim m.in. oo Władysław Siwek – 1950-1954, 1957-1970 i o. Hubert Czuma – 1975-1978). W I 1955 jezuici, oskarżeni przez władze o negatywne oddziaływanie na młodzież i środowiska inteligenckie, zostali zmuszeni do opuszczenia miasta, w X 1957 objęli parafię ponownie. W I 1967 miało miejsce włamanie do kościoła – sprofanowano Najświętszy Sakrament, zdewastowano zakrystię; kilka dni później wybuch niewielkiego ładunku podłożonego pod drzwi plebanii zniszczył zamki w drzwiach i szyby; sprawców żadnego z zajść nie znaleziono. Od początku l. 70. proboszczami parafii byli: o. Franciszek Płatek (1973-1978), o. Mieczysław Beresiński (1978-1984), o. Czesław Kukliński (1984-1989). W 2. połowie l. 70. DA pod opieką o. H. Czumy stało się najaktywniejszym duszpasterstwem w mieście, skupiającym wiele osób z kręgu opozycji (związani z nim działacze tworzyli w Szczecinie ROPCiO oraz SKS). Od l. 70. organizowano wykłady otwarte i dyskusje panelowe, tzw. trybuny duszpasterskie, Tygodnie/Dni Kultury Chrześcijańskiej, w których uczestniczyli m.in. Władysław Bartoszewski, Stefan Kisielewski, Wiesław Chrzanowski, Leszek Moczulski, Aleksander Hall, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Siła-Nowicki, Kazimierz Wóycicki. W 1979 o. H. Czuma został zmuszony do opuszczenia Szczecina.

Od IX 1980 w pomieszczeniach parafii odbywały się spotkania organizacyjne „S”. W X 1980 świeccy działacze katoliccy powołali przy parafii Szczeciński Klub Katolików.

Po 13 XII 1981 w kościele św. Andrzeja Boboli odprawiano Msze za Ojczyznę; zorganizowano punkt pomocy dla internowanych. W l. 80. w piwnicach budynków parafialnych odbywały się spotkania działaczy podziemia. 19 VIII 1988 w związku z trwającymi w Szczecinie strajkami przy kościele utworzono punkt pomocy prawnej, lekarskiej i materialnej (zbiórki pieniędzy dla strajkujących, żywności, lekarstw, środków higienicznych, koców); posługę duszpasterską podczas strajku w Porcie Szczecin pełnili o. Przemysław Nagórski i o. Józef Łągwa. 3 IX 1988 po zakończeniu strajku i uroczystej mszy św. w katedrze uczestnicy uformowali pochód ulicami miasta, który zakończył się w ogrodzie przy kościele św. Andrzeja Boboli spotkaniem z księżmi oraz parafianami. W kolejnych dniach pomieszczenia parafialne stały się siedzibą MKS, następnie MKO Regionu Pomorze Zachodnie (do czasu rejestracji „S” w IV 1989).

Od 2009 parafią kieruje o. Bogusław Choma.

Michał Siedziako

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry