Hasła rzeczowe

Parafia św. Jana Chrzciciela w Legnicy

Parafia św. Jana Chrzciciela w Legnicy, prowadzona przez zakon franciszkanów, którzy 1255–1260 zbudowali klasztor; w 1. poł. XVIII w. obecny gmach kościoła zbudowali jezuici; w 1804 erygowano parafię katolicką. Po II wojnie światowej 1945–1947 parafią administrował ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Tadeusz Łączyński, w 1947 klasztor i parafię przejęli franciszkanie konwentualni. 1977–1989 katechetą, gwardianem i proboszczem (1980–1989) był o. Euzebiusz Konstanty Ciaciek; w 1980 parafia obejmowała ok. 21 tys. mieszkańców, w 1989 ok. 27 tys.

1977–1980 o. E.K. Ciaciek zorganizował pierwsze w Legnicy wspólnoty Ruchu Światło-Życie wzorowane na działalności ks. Franciszka Blachnickiego. 31 VIII 1980 na prośbę KS w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Legnicy odprawił mszę. IX 1980 – XII 1981 franciszkanie wspierali organizowanie „S” w Legnicy, udostępniali sale parafialne na spotkania działaczy (do 1989 z parafią szczególnie związana była „S” Pracowników Służby Zdrowia, Zakładów Mechanicznych Legmet i „S” RI Województwa Legnickiego); udzielano wsparcia inicjatywom podejmowanym przez MKZ w Legnicy/Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy Regionu Dolny Śląsk (uroczystości patriotyczne, święcenie krzyży i in.); proboszcz stał się kapelanem „S” RI w woj. legnickim oraz „S” PSZ i ZM Legmet. 2 II 1981 w kościele św. Jana Chrzciciela poświęcono sztandar Zakładowej Komisji Robotniczej „S” ZM Legmet; 18–23 X 1981 zorganizowano Tydzień Kultury Chrześcijańskiej; 5 XII 1981 w salach parafialnych obyły się obrady I WZD „S” RI Województwa Legnickiego.

XII 1981 – I 1982 o. E.K. Ciaciek przechowywał w klasztorze pieniądze podjęte przed 13 XII 1981 przez Zdzisława Strzelca i Krystynę Jadwigę Sobierajską z konta OW w Legnicy ZR Dolny Śląsk. XII 1981 – 1989 w parafii odbywały się spotkania działaczy „S” RI, znajdował się punkt informacyjny dla rolników z całego woj.; udostępniano lokale na druk podziemnych wydawnictw: ulotek, cegiełek i druków okolicznościowych. XII 1981 – 1984 zbierano pieniądze na pomoc internowanym, więźniom politycznym i ich rodzinom, XII 1981 – 1982 przy parafii (i parafii Świętej Trójcy) działał Komitet ds. Pomocy Rodzinom Internowanych. W parafii znajdował się punkt zbierania żywności i darów rzeczowych (od mieszkańców Legnicy, a także dostarczanych z Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu, z Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Warszawie oraz z zagranicy), skąd nast. rozdzielano ją wśród potrzebujących. Franciszkanie byli także pośrednikami w zakupie za granicą niedostępnych w Polsce leków.

1982–1989 działacze podziemnej „S” z ZM Legmet co roku 2 II zamawiali w parafii msze w intencji pracowników zakładu i „S”; w I 1986 w 5. rocznicę poświęcenia sztandaru wmurowano tablicę pamiątkową (Marian Stępień i Stanisław Huzar z Mieczysławem Dembowiakiem, Tadeuszem Kisielem, Józefem Patykiem, Stanisławem Siemiginowskim i Józefem Sosinem); organizowano msze za Ojczyznę.

1982–1989 organizowano wydarzenia kulturalne, m.in. 12 XII 1982 wystawiony przez artystów scen warszawskich, oparty na tekstach Karola Wojtyły, spektakl słowno-muzyczny Myśląc Ojczyzna (kierownik artystyczny i adaptacja Włodzimierz Nazarewicz, reż. Wieńczysław Gliński, muz. Jerzy Smoczyński, wyk.: Tomasz Stockinger, Roman Frankl, Karol Strasburger, Kazimierz Mazur, Ewa Wawrzoń, Grażyna Barszczewska). Organizowano Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (1984, 7–14 XII 1987) lub je współorganizowano z in. parafiami oraz Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii Świętej Trójcy w Legnicy, m.in. 20–28 X 1985 (odbyła się projekcja filmu Credo o II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, wystawa filatelistyczna). Szczególnie ważnym wydarzeniem był trwający 2 tygodnie (23 IX – 4 X 1984) Wielki Jubileusz siedemsetlecia przybycia oo. franciszkanów do Legnicy, oprócz rekolekcji odbył się m.in. koncert Józefa Skrzeka, wykład Sergiusza Rabinina z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otwarto 3 wystawy (program obchodów był częścią TKCh). 22 I 1989 w parafii obyło się II WZD „S” RI Województwa Legnickiego; IV – VI w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu franciszkanie udostępniali lokale na spotkania oraz wspierali kandydatów KO.

1989–1993 proboszczem był o. Edward Wróbel; od 2012 proboszczem jest o. Jan Janus, a parafia obejmuje ok. 20 tys. mieszkańców.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry