Hasła rzeczowe

Parafia św. Jana Chrzciciela w Legnicy

Parafia św. Jana Chrzciciela w Legnicy prowadzona przez oo. franciszkanów. W latach 1977-1989 katechetą, gwardianem i proboszczem (1980-1989) był o. Euzebiusz Konstanty Ciaciek, duszpasterz „S” RI woj. legnickiego. Z parafią związani byli także działacze „S” Zakładów Mechanicznych Legmet w Legnicy oraz „S” Służby Zdrowia Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. 1977-1980 organizowano tu pierwsze wspólnoty oazowe Światło-Życie wzorowane na działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Po VIII 1980 parafia była miejscem spotkań opozycji legnickiej. 2 II 1981 poświęcono w niej sztandar KZ „S” Zakładów Mechanicznych Legmet w Legnicy, co roku działacze „S” ZM Legmet zamawiali tego dnia Mszę za Ojczyznę. XII 1981 – I 1982 oo. franciszkanie przechowywali pieniądze Wojewódzkiego Oddziału Delegatury „S” w Legnicy podjęte z banku przed 13 XII 1981. III 1981 – 1989 parafia była miejscem spotkań działaczy „S” RI, a po 13 XII 1981 władz krajowych i wojewódzkich „S” RI. Znajdował się tu punkt informacyjny dla rolników z całego woj. legnickiego. Po 13 XII 1981 zbierano fundusze na pomoc dla uwięzionych działaczy opozycji i ich rodzin, zorganizowano miejsce zbiórki i rozdziału pomocy żywnościowej i materialnej z Legnicy, Wrocławia i zagranicy. Franciszkanie byli także pośrednikami w zakupie za granicą niedostępnych w Polsce leków. 1982-1989 organizowano imprezy kulturalne, m.in. 12 XII 1982 wystawiony przez artystów scen warszawskich spektakl słowno-muzyczny oparty na tekstach Karola Wojtyły Myśląc Ojczyzna (kierownik artystyczny i adaptacja Wł. Nazarewicz, reżyseria Wieńczysław Gliński, muzyka Jerzy Smoczyński, wykonawcy: Tomasz Stockinger, Roman Frankl, Karol Strasburger, Kazimierz Mazur, Ewa Wawrzoń, Grażyna Barszczewska); oo. franciszkanie organizowali Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (18-23 X 1981, 23 IX – 4 X 1984, 7-14 XII 1987) lub je współorganizowali z innymi parafiami, m.in. w 1985 z opozycjonistami, działaczami Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Św. Trójcy w Legnicy. Szczególnie ważnym wydarzeniem był trwający 2 tygodnie (23 IX – 4 X 1984) Wielki Jubileusz 700-lecia przybycia oo. franciszkanów do Legnicy, oprócz rekolekcji odbył się m.in. koncert Józefa Skrzeka, wykład wygłosił doc. dr hab. Sergiusz Rabinin z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otwarto 3 wystawy.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry