Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14128,Parafia-sw-Krzysztofa-w-Podkowie-Lesnej.html
2021-06-18, 16:43

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, erygowana po II wojnie światowej w 1945, obejmowała w 1981 także miejscowości Otrębusy-Kanie, Owczarnia-Żółwin. Kościół wzniesiony w 1933, rozbudowywany 1985–1988. Od 1964 kierowana przez ks. Leona Kantorskiego; przyjazne opozycji miejsce spotkań i działań na rzecz wolnego słowa, niezależnej kultury, ośrodek wspierający represjonowanych. Jesienią 1976 ks. L. Kantorski ogłosił zbiórkę na tacę dla represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa, w nast. l. kontynuował zbieranie pieniędzy na rzecz KOR/KSS KOR. Jedna z kilku parafii, w których pracował ks. Stanisław Małkowski, pozbawiony w 1977 przydziału diecezjalnego w zw. z zaangażowaniem w działalność opozycyjną. 7–17 V 1980 w kościele parafialnym zorganizowano głodówkę jako wyraz solidarności z Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem, prowadzącymi protest głodowy w areszcie.

Po 13 XII 1981 ks. L. Kantorski otwarcie wypowiadał się w kazaniach przeciwko działaniom władz. W 1982 utworzono Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu, który przekazał potrzebującym ok. 200 ton leków, odzieży i żywności z Francji. W kościele organizowano spotkania z ludźmi kultury zw. z opozycją („Spotkania z Autorem”, nagrywane i przepisywane, wydane w kilku zeszytach) oraz wystawy (m.in. w 1985 wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce). 17–23 III 1985 zorganizowano w parafii głodówkę grupy młodych ludzi apelujących o uwolnienie Marka Adamkiewicza, skazanego na pozbawienie wolności za odmowę złożenia przysięgi wojskowej; 16–23 III 1986 odbyła się głodówka kobiet protestujących przeciw uwięzieniu działaczy Ruchu WiP. W VI 1986 zorganizowano Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza, z udziałem m.in. Adama Bienia i Jacka Kuronia. Parafia obejmuje Podkowę Leśną i okoliczne miejscowości.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Podkowa Leśna

Opcje strony