Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14136,Paragraf.html
2023-09-30, 14:34

Paragraf

"Paragraf", pismo wydawane 5 I 1986 – 30 VI 1989 w Krakowie, podtytuł: „Pismo Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność”.

Ukazały się 53 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu i offsecie; wychodziło nieregularnie. Dodatki specjalne: ''Uwolnić wszystkich więźniów politycznych'' (do nr. 18 z 1987), ''Nowa ustawa antypracownicza'' (do nr. 18 z 1987), ''Informacja o aktualnej sytuacji dotyczącej członkostwa Polski w Międzynarodowej Organizacji Pracy'' (do nr. 24/25 z 1987).

W składzie redakcji: Aleksander Herzog, Józef Mroczek, Wiesław Zabłocki, Leszek Attila Jamrozik (autor winiety); autorzy tekstów m.in.: Zofia Radzikowska, Tadeusz Zieliński, Andrzej Rozmarynowicz i Andrzej Tarnawski (krakowscy adwokaci).

Koncentrowano się wokół zagadnień prawa i praworządności, opisywano przypadki łamania prawa przez władze, stosowania represji o podłożu politycznym, wskazywano paradoksy życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zamieszczano komentarze i porady prawne, opisy i oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, poruszano głównie tematy regionalne. Finansowane przez Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ „S” (prowadzoną przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich) oraz przez czytelników.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony