Hasła rzeczowe

Placówka

"Placówka", pismo dla rolników wydawane przez Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, powołany 9 IX 1978 w Zbroszy Dużej przez 22 osoby z 13 wsi należących do miejscowej parafii (m.in. Jerzego Górskiego, Mirosława Macierzyńskiego, Zdzisława Ostatka, Jerzego Skrzeczyńskiego, Krystynę Tomalę i Henryka Wojdaka). IV 1979 – IV 1980.

Ukazało się 15 nr. o obj. ok. 20 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu przez niezależne drukarnie: Wolną Wałkowo-Bębnową Drukarnię Polową im. JP (Józefa Piłsudskiego) i Ludową Spółdzielnię Poligraficzną im. WW (Wincentego Witosa); miesięcznik; kontynuacja pisma „Niezależny Ruch Chłopski”, zachowano ciągłość numeracji.

W zespole redakcyjnym: Józef Baran, Jerzy Górski, Jerzy Grzebieluch, Stanisław Karpik, Marzena Kęcik, Wiesław Kęcik, Jan Kozłowski, Stanisław Kusiński, Zdzisław Ostatek, Andrzej Zozula, Edward Koleja, Janusz Rożek, Maria Szczygielska.

Publikowano informacje o działalności niezależnego ruchu chłopskiego, dokumenty struktur, analizy sytuacji wsi i rolnictwa, sytuacji politycznej, np. w nr. 1 artykuły nt. wyborów w 1947 i rozbicia PSL, niedemokratycznych wyborów w III 1980.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Mazowsze, Zbrosza Duża

Opcje strony

do góry