Hasła rzeczowe

Pochodnia

"Pochodnia", podtytuł: „Pismo członków i sympatyków NSZZ «Solidarność» w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych”, wydawane X 1984 – VIII 1987.

Ukazało się ok. 20 nr. o obj. 2-4 s. w formacie: A 4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 250-400 egz., miesięcznik (w lewym górnym rogu widnieje logo GZR oraz wypisany solidarycą tytuł).

W składzie zespołu m.in.: Michał Marusik, Józef Drogoń (druk i kolportaż od 1985), Eryk Garboś i Marek Szczygielski (sprawy techniczne).

Poruszano tematykę bieżącą, regionalną i zakładową, zamieszczano teksty publicystyczne. Kolportowano na terenie zakładu.

Poza M. Marusikiem, skład redakcji pozostaje nieznany. Dzięki zachowaniu ostrożności SB ani razu nie wpadła na trop zespołu wydawniczego. Pozostali członkowie redakcji nadal odmawiają ujawnienia się, co stanowi konsekwencję odrzucenia przez nich ustaleń Okrągłego Stołu. W skali całego kraju było to jedyne zakładowe ogniwo „S”, które otwarcie uznało Okrągły Stół za komunistyczną mistyfikację.

Piotr Brzeziński

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry