Hasła rzeczowe

Podziemie „S” Ziemi Świebodzińskiej

Podziemie „S” Ziemi Świebodzińskiej, organizacja założona 31 XII 1981 przez działaczy „S” ze Świebodzina: Ryszarda Nogajewskiego (pracownika Lubuskich Fabryk Mebli w Świebodzinie), Tadeusza Rzeszutkę, Pawła Zalisza, Czesława Stasiaka, który stanął na czele organizacji; później przystąpili także m. in.: Hubert Błaszczyk, Maria Rejment-Proch (zatrudniona w Rejonie Dróg Publicznych), Wacław Ertel (z Przedsiębiorstwa Budownictwa Nadodrze), Romuald Mieckaniec (z Polmozbytu).

W organizacji obowiązywało składanie przysięgi, posługiwanie się pseudonimami. Podziemie „S” zajmowało się głównie prowadzeniem działalności wydawniczej; przepisywano ręcznie lub na maszynie do pisania (później także drukowano na powielaczu) ulotki, plakaty, pismo „Komunikat”; w czasie późniejszego śledztwa niektóre plakaty zostały opisane następująco: „zawierały między innymi gwiazdę czerwoną pięcioramienną z pazurami, hasło ''Zimą wy, wiosną my'', napis PZPR ociekający krwią z hasłem ''Uwolnić lud i Wałęsę''”; materiały kolportowano na terenie miasta, w świebodzińskich zakładach pracy, rozsyłano pocztą do osób z aparatu władzy. Członkowie organizacji przeprowadzili wiele akcji ulotkowych, m. in.: 11/12, 21/22 I 1982 w Świebodzinie, 4 II 1982 w Lubogórze. Publikacje kolportowano do czasu rozbicia Podziemia przez SB w III 1982.

22-30 III 1982 aresztowano 16 osób – członków i współpracowników; w wyniku śledztwa postawiono ich przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu; wyrokiem z 17 VI 1982 Cz. Stasiaka skazano na 6 lat więzienia, T. Rzeszótkę, P. Zalisza – na 5 lat, H. Błaszczyka, R. Nogajewskigo na 4 lata, pozostałe osoby na kary od 2 do 3 lat więzienia, wobec 3 oskarżonych postępowanie karne umorzono. Proces członków Podziemia „S” Ziemi Świebodzińskiej był największym procesem politycznym działaczy Związku w woj. zielonogórskim.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Świebodzin

Opcje strony

do góry