Hasła rzeczowe

Polibuda

"Polibuda", pismo wydawane przez działaczy oraz sympatyków NZS Politechniki Gdańskiej X 1987 – IV 1991.

Ukazało się 21 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową, ilustrowane, zawierało rysunki satyryczne oraz fotografie, nakład nieustalony; w założeniu miesięcznik, pod koniec swego istnienia wychodziło nieregularnie. Wydano również nr. specjalne, np. wakacyjny nr z 1988 w całości poświęcony elektrowni atomowej w Żarnowcu.

W składzie redakcji: Mariusz Popielarz (opracowanie serwisu informacyjnego i szata graficzna pisma, redagował również pisma „Impuls” i „Uniwerek”, wydawany na Uniwersytecie Gdańskim), Wojciech Kwidziński (przygotowanie tekstów), Michał Skwarło (redaktor naczelny od XI 1988, ps. Behemot); druk przy współpracy Komisji Międzyuczelnianej NZS. Autorzy tekstów m.in.: Tomasz Arabski, Ryszard Czerwonka, Piotr Korczak, Grzegorz Siemianowski, Jacek Krawczyk i Andrzej Sosnowski.

Zamieszczano bieżące informacje, oświadczenia, komunikaty, publicystykę, artykuły historyczne oraz wywiady. Na ostatniej stronie znajdowała się stała rubryka „news”, zawierająca wybór najnowszych informacji z uczelni oraz całego kraju.

Kolportowano przez własną sieć kolporterów oraz sieć NZS.

Piotr Brzeziński

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry