Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14172,Polska-Organizacja-Harcerska.html
2023-06-07, 10:08

Polska Organizacja Harcerska

Polska Organizacja Harcerska (1985-1989). Przyczyną powołania POH było wyrzucenie z ZHP w X 1985 kilku uczniów szkół podstawowych (nr 2 i 5) w Koninie z powodu ich uczestnictwa w mundurach harcerskich we Mszy za Ojczyznę. Na prośbę ks. Waszczyńskiego pracę instruktorską z harcerzami przy parafii św. Wojciecha podjęli działacze konińskiej „Solidarności”: Krzysztof Dobrecki i Wojciech Zaleski.

26 IV 1986 w Ignacewie złożone zostało pierwsze przyrzeczenie harcerzy z I Szczepu POH. Harcerze z POH – bez zgody władz PRL – uczestniczyli w organizowaniu Mszy za Ojczyznę, pielgrzymkach na Jasną Górę, a także organizowali obozy harcerskie (po raz pierwszy w VII 1986 w Borach Tucholskich), rajdy rowerowe i spotkania z kombatantami. 3 X 1987 otwarta została harcówka POH w pomieszczeniach przy kościele św. Wojciecha.

W X 1987 POH rozpoczęła wydawanie nieocenzurowanego periodyku zatytułowanego „Służba”. Do XI 1989 ukazało się 25 nr. tego pisma. Po rocznej przerwie „Służba” ukazywała się nadal.

POH była przedmiotem działań ze strony SB i szykan stosowanych przez władze administracyjne. Między innymi W. Zaleski otrzymał od dyr. ZSZ im. Kopernika zakaz udziału w pracach POH (VI 1986) i został wezwany na rozmowę przez kuratora. Z kolei u R. Stachowiaka skonfiskowano dokumenty POH (29 IV 1987), a 11 XII 1987 przeprowadzono rewizję w harcówce. Przesłuchiwano również harcerzy oraz instruktorów harcerskich.

W kolejnych latach POH rozrastała się liczebnie. Powstawały także struktury organizacyjne w innych miejscowościach. W I 1988 powołano II Szczep POH we Włocławku, a w VII 1988 III Szczep POH w Lublinie. POH współpracowała z innymi niezależnymi organizacjami harcerskimi, m.in. z ZHR i Niezależną Drużyną im. Lisa Kuli w Stalowej Woli.

24-27 VIII 1989 odbył się we Włocławku I Krajowy Kongres POH. W czasie Kongresu przyjęto Deklarację Ideową, Program zewnętrzny POH i Program wewnętrzny POH. Wybrano tez nowe władze organizacji: przewodniczącym Rady Naczelnej został phm Ryszard Stachowiak (jednocześnie szef konińskiej „Solidarności”), zastępcą przewodniczącego phm Krzysztof Jabłoński, sekretarzem pwd Iwona Burska, a członkami – phm Krzysztof Dobrecki i phm Dariusz Kaliński. Naczelnikiem POH został phm Krzysztof Dobrecki, a kapelanem phm Dariusz Kaliński.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony