Hasła rzeczowe

Polska Partia Chłopska

Polska Partia Chłopska, założona w III 1988 przez grupę rolników związanych z „S” RI. Miała charakter tajny, na czele Rady Głównej partii stał Bolesław Nowak. Ściśle współpracowała z KPN, wydając 25 VIII 1988 wspólne oświadczenie obu partii. W swoim programie domagała się legalizacji „S” i „S” RI, likwidacji PGR-ów i Spółdzielni Rolniczych, oddania całej ziemi w ręce chłopów. W 1988 wydała oświadczenia nawołujące do bojkotu wyborów do Rad Narodowych i popierające strajki robotnicze, które również wsparła finansowo. Jej organ prasowy stanowiło pismo „Głos Chłopów”, ukazujące się w l. 1988-1989. Wydano 3 n-ry, druk na powielaczu. Redaktorem pierwszego numeru był Leszek Zaleski, następnych – Marianna Rygielska. 12 II 1989 Polska Partia Chłopska weszła w skład reaktywowanego PSL, tzw. wilanowskiego.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry