Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14174,Polska-Partia-Demokratyczna.html
2023-12-11, 12:50

Polska Partia Demokratyczna

Polska Partia Demokratyczna, partia polityczna powołana w VII 1981. Wśród członków założycieli osoby z Gorzowa Wlkp. i Poznania: Zbigniew Bełz, Stanisław Budzyński, Jerzy Klincewicz, Anatol Konsik, Adam Opiel, Zdzisław Pietnicki, Maria Plutecka, Ryszard Sawicki, Anna Szlachciuk, Jan Wielgosz, Zdzisław Wiernicki i Stanisław Żytkowski.

22 VII 1981 ogłoszono deklarację ideową PPD: informowano, że partia będzie dążyła do „zapewnienia niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej kraju, zmiany struktur politycznych w oparciu o zasadę, że władza zwierzchnia należy do narodu”, w kwestiach dot. gospodarki opowiadano się za „przeprowadzeniem gruntownej reformy gospodarczej opierającej się na mechanizmach zapewniających pełną samodzielność ekonomiczną organizacji gospodarczych”. Mimo odmiennych założeń programowych PPD akceptowała ustrój polityczny PRL. O swoim powstaniu PPD poinformowała w Komunikacie Polskiej Partii Demokratycznej, wydano także 1 nr „Przeglądu Demokratycznego”, w składzie redakcji: Z. Bełz, A. Opiel i R. Sawicki.

Partia zaniechała działalności po 13 XII 1981.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony