Hasła rzeczowe

Polska Partia Socjalistyczna w Regionie Toruńskim

Polska Partia Socjalistyczna w Regionie Toruńskim; po reaktywacji PPS w Warszawie 15 X 1987, w całym kraju zaczęły powstawać jej struktury regionalne. W Toruniu liderami partii byli Marek Kęskrawiec i Krzysztof Kulesza. W Grudziądzu powstało koło pod przewodnictwem Witolda Kraśniewskiego. PPS nie rozwinęła w regionie szerokiej działalności. Jedynym materialnym śladem jej istnienia jest jeden numer pisma „Brzask” z 1989, wydrukowany na powielaczu.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry