Hasła rzeczowe

Polski Ruch Oporu

Polski Ruch Oporu, założony w Lublinie w XII 1981 (po 13 XII 1981) przez członków i współpracowników KPN, był podziemną formułą działalności partii. Z PRO związani byli: Piotr Opozda, Andrzej Olszewski, Zygmunt Marek Miszczak, Jerzy Pocheć, Wojciech Wójtowicz, Tadeusz Dąbrówka. PRO, do dekonspiracji w III 1982, wydawał pismo „Słowo i Czyn” (w 1982) i kolportował ulotki. Od III 1982 członków PRO dotknęły aresztowania. W III i V Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Lublinie za przynależność do związku o charakterze zbrojnym skazał na kary więzienia: Piotra Opozdę – na 3 l., Janusza Sobańskiego, dodatkowo oskarżonego o nielegalne posiadanie broni palnej – na 3,5 r., Piotra Sadowskiego na 2 l. w zawieszeniu na 4 l. Czwarty skazany, Cezary Wach, otrzymał wyrok 3 l. więzienia, ale w V 1983 Rada Państwa skorzystała wobec niego z prawa łaski i warunkowo zwolniła go z odbycia kary, wyznaczając czas próby na 3 l.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry