Hasła rzeczowe

Polski Ruch Oporu

Polski Ruch Oporu, założony w Lublinie XII 1981 (po 13 XII 1981) przez członków i współpracowników KPN. Z PRO związani byli: Piotr Opozda, Andrzej Olszewski, Zygmunt Marek Miszczak, Jerzy Pocheć, Wojciech Wójtowicz, Tadeusz Dąbrówka. Kolportaż ulotek. 9 I–18 II 1982 wydanie 3 nr. „Słowo i Czyn. Pismo Polskiego Ruchu Oporu”; obj. 4–6 s., format A4, druk na powielaczu białkowym, w nakł. 500 egz. W redakcji: Opozda, Olszewski, Miszczak. Publikowano teksty polityczne. III–IV 1982 wydanie 2 nr. pisma „Przegląd Tygodniowy Polskiego Ruchu Oporu”. Od III 1982 aresztowania członków PRO. III i V 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Lublinie, za przynależność do związku o charakterze zbrojnym, skazał na kary więzienia: P. Opozdę na 3 l., Janusza Sobańskiego, dodatkowo oskarżonego o nielegalne posiadanie broni palnej, na 3,5 r., Piotra Sadowskiego na 2 l. w zawieszeniu na 4 l. Czwarty skazany, Cezary Wach, otrzymał wyrok 3 l. pozbawienia wolności, ale V 1983 Rada Państwa skorzystała wobec niego z prawa łaski i warunkowo zwolniła go z odbycia kary, wyznaczając czas próby na 3 l.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry