Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14185,Pomnik-Doli-Kolejarskiej-w-Lublinie.html
2023-12-11, 22:15

Pomnik Doli Kolejarskiej w Lublinie

"Pomnik Doli Kolejarskiej w Lublinie"; ma formę wysokiego na ok. 10 m krzyża wykonanego z szyn kolejowych (5 pionowych i 3 poziomych), umocowanych na żelbetonowym szkielecie. Na pomniku umieszczono słowa Jana Pawła II: ''Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi'', Orła Białego, datę 1980 oraz znak „Solidarność”. Pomnik znajduje się na wewnętrznym placu Lokomotywowni PKP Lublin, gdzie w VII 1980 odbywały się wiece strajkujących kolejarzy. Wznoszono go w dwóch etapach. 19 VII 1981 w rocznicę strajku, podczas pierwszej mszy św. na terenie lokomotywowni, biskup pomocniczy ks. Zygmunt Kamiński poświęcił fundamenty, w ostatecznym kształcie pomnik odsłonięto 25 XI 1981, podczas przywróconego przez kolejarską „S” Dnia Kolejarza, przypadającego w dniu święta patronki kolejarzy – św. Katarzyny. Uroczystościom nadano charakter obchodów ogólnopolskich, w których wzięły udział delegacje kolejarskiej „S” z całego kraju. Ukończony pomnik poświęcił biskup lubelski ks. Bolesław Pylak podczas uroczystej mszy św.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony