Hasła rzeczowe

Pomorze

„Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Opatrzone znakiem „Solidarności” (w kolorze czerwonym lub fioletowym), obok winiety wizerunek orła w koronie. Winietą nawiązywało do ukazującego się przed 13 grudnia 1981. związkowego tygodnika „Jedność”. Wydawane przez Wydawnictwo „Wiedza”, oddział w Szczecinie. Redaktorem i drukarzem był Jerzy Zaręba, autorzy artykułów używali pseudonimów: Kondor, Mieszko, Żbik. Pismo ukazywało się nieregularnie, najprawdopodobniej w okresie 2 VI 1986 – 17 III 1989. Ukazało się kilkanaście numerów formatu A4, początkowo o objętości 2 s., później 4–8 s. Drukowane na powielaczu. Kolportowane w regionie bezpłatnie, poza regionem z wyznaczoną ceną, ponadto apelowano do czytelników o wpłaty przez kolporterów (w podziękowaniach publikowanych na łamach pisma redakcja używała pseudonimów lub umówionych haseł). Na łamach pisma zamieszczano informacje dotyczące m.in. poznańskiego Czerwca 1956, działalności Polskiej Ligi Praw Człowieka. Publikowano nadzwyczajne dodatki, w tym związany z obchodami 1 Maja, zawierający apel bojkotu oficjalnego 1-majowego pochodu. Część numerów zawierała cytat z Kwiatów polskich Juliana Tuwima: „Niech prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość”.

 

Marta Marcinkiewicz

Opcje strony

do góry