Hasła rzeczowe

Porozumienie Grup Niezależnych Wolność

Porozumienie Grup Niezależnych Wolność, powstało w Gdańsku latem 1984 w celu koordynacji działań młodzieżowych z inicjatywy Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, skupiało Ruch Oporu Młodzieży Pokolenie, Polską Młodzież Walczącą, Oficynę Wydawniczą Kres. Porozumienie ukonstytuowało się jako stowarzyszenie niezależne od polityki podziemnych władz regionalnych struktur „S”. W ramach Porozumienia organizowano demonstracje uliczne (m.in. 1 V 1985), akcje ulotkowe, m.in. przeciwko przymusowej służbie wojskowej, akcje nawołujące do bojkotu uroczystości 40-lecia rocznicy uchwalenia Manifestu PKWN, bojkotujące wybory do sejmu w X 1985, nawołujące do niezależnych manifestacji, poruszające sprawy ekologiczne. Organem prasowym PGN Wolność było wydawane przez Kres podziemne pismo „Reduta”, które ukazywało się w l. 1986-1987.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry