Hasła rzeczowe

Posłaniec (pismo KPN)

„Posłaniec”, podtytuł: „Obszar VIII KPN Chełmno-Bydgoszcz-Grudziądz-Toruń” (wydrukowany schodkowo w nr. 3, 4, 6), pismo pomorskiego KPN wydawane X 1987 – VIII 1989 w Toruniu. W nr. 6 i 7 czerwony nadruk: FMW.

Ukazało się 7 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 (nr. 1-5), 19,5 × 12,6 cm (nr 6) i A5 (nr 7), drukowanych na powielaczu (nr. 1-5) i offsecie (nr. 6, 7) w nakładzie do 3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jacek Lewandowski (obecnie Słomski, także organizator produkcji) i Mariola Wegner (założyciele, w mieszkaniu M. Wegner mieściła się redakcja); we współpracy z: Ludmiłą Fastowicz, Elżbietą Michalak (Chełmno), Adamem i Katarzyną Sengebusch (Bydgoszcz); druk: Jerzy Kowalski (nr. 1-5), wydawnictwo Kwadrat (nr. 6, 7); skład komputerowy: Mirosław Kaczyński.

W pierwszych nr. przeważały krótkie anonimowe teksty nt. bieżących wydarzeń, utrzymane w charakterystycznym dla prasy KPN bojowym stylu, głównie odnotowujące represje wobec członków partii i prezentujące jej opinie o polityce „S” i innych niezależnych ugrupowań. Zwracano uwagę na niepodległościowe rocznice, głównie 11 Listopada. Zamieszczano wiersze patriotyczne (Mariana Hemara, Zbigniewa Stefańskiego). W nr. 6 i 7 publikowano dłuższe artykuły: E. Michalak o genezie i historii KPN (nr 6), M. Wegner o III kongresie partii i Anny Olpeter o brutalnym zatrzymaniu Edmunda Krasowskiego w Elblągu w 1985 (nr 7). W nr. 6 pisano też o rozprawie przed kolegium ds. wykroczeń przeciwko Tadeuszowi Duszyńskiemu, liderowi Niezależnego Ruchu Społecznego Ziemia Chełmińska, który współpracował z KPN, w nr. 7 o warszawskiej manifestacji KPN i PPS żądającej wolnych wyborów (21 II 1989, przedruk z „KOS-a”).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry