Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14208,Poznanska-Rada-NZS.html
23.05.2024, 08:32

Poznańska Rada NZS

Poznańska Rada NZS 1987-1989. Poznańska Rada NZS zawiązała się 19 IV 1987 podczas spotkania studentów poznańskich uczelni. W skład tej struktury weszli: Witold Andrée (AR), Dariusz Jędraszak (PP), Marek Karczewski (AM), Andrzej Radke (UAM), a w okresie późniejszym Dariusz Głowacki (PWSSP). Jednym z podstawowych zadań nowo powołanej organizacji było odtwarzanie struktur NZS na poznańskich uczelniach.

1987-1989 oświadczenia PR NZS ukazywały się w formie ulotek oraz na łamach „Podaj dalej”. Wokół tego pisma tworzone też były struktury organizacyjne NZS. Członkowie PR NZS brali udział w organizowaniu akcji protestacyjnych, organizowali kolportaż wydawnictw niezależnych, a w V 1988 współuczestniczyli w organizowaniu wieców i strajku studentów w Collegium Maius UAM (9 V 1988). Po tych wydarzeniach zawiązał się Komitet Rejestracyjny NZS, organizacja ta nabierała charakteru masowego i działalność NZS była coraz bardziej jawna.

PR NZS zakończyła działalność 2 III 1989 podczas spotkania działaczy poznańskiego NZS. W czasie jego trwania utworzono nowa strukturę: Międzyuczelnianą Komisję Koordynacyjną NZS.

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony