Hasła rzeczowe

Północna

"Północna", pismo wydawane w Gdańsku przez działaczy „S” Stoczni Północnej XII 1988 – VI 1991.

Ukazały się 33 nr. (w tym znaczna część z podwójną numeracją) o obj. 4-8 s. w formacie A5, drukowane na offsecie, nakład nieustalony; pismo o numeracji ciągłej, wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Dariusz Graban, Edward Heidrich, Wawrzyniec Rozenberg, Wojciech Heynicki i Andrzej Rutkowski.

Publikowano teksty młodych stoczniowców, których radykalizm kłócił się z oficjalną, umiarkowaną i prowałęsowską linią związkową. W słowie od redakcji w nr. 1 stwierdzono, że nowe czasopismo: „jest jedynie uzupełnieniem [ukazujących się od 1980 „Wiadomości”], mającym rozszerzyć wśród załogi stoczni idee Sierpnia ’80 i «Solidarności»”. W nr. 9/10 (z VII 1989) zamieszczono artykuł D. Grabana potępiający przewodniczącego KZ z powodu wydanego przez niego zakazu emisji audycji radiowej, wyrażającej krytykę postępowania Lecha Wałęsy.

Kolportowano na terenie zakładu pracy.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry