Hasła rzeczowe

Prawda (Opole)

„Prawda”, podtytuł: „Biuletyn NSZZ »Solidarność« Regionu Śląska Opolskiego”, pismo utworzone po powołaniu Zarządu Regionu Śląska Opolskiego, zastąpiło wydawaną przez MKZ w Opolu „Solidarność Opolszczyzny”. Numer 1 (21 – jako kontynuacja „Solidarności Opolszczyzny”) ukazał się 30 VIII 1981, w tym dniu wyszedł też nr specj. zredagowany przez zespół w składzie: Krzysztof Oleszko, Krzysztof Stachowski.

Ukazało się ok. 10 nr. o obj. 6–12 s. w formacie A4 w nakł. 10 tys. egz.; ukazywało się nieregularnie – w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych, czasem rzadziej.

W redakcji: Zbigniew Bereszyński, Wojciech Gilewicz, Janusz Rudnicki, K. Oleszko, K. Stachowski, Zbigniew Szatyński, Lucyna Żuraw, Antoni Klusik (sekretarz), Czesław Bronowicki, Janina Krynicka (redaktor techn.), M. Muskała (przygotowywał opracowanie techn.), Bronisław Lewczak (redaktor graficzny); współpraca: Bolesław Polnar. Autorami tekstów publicyści i działacze „S”.

Pismo zawierało działy: Region (m.in. zamieszczano uchwały prezydium ZR, relacje z prac ZR, wywiady z członkami prezydium, przekazy dot. działalności członków „S” na terenie Opolszczyzny – np. w Prudniku, czy Kędzierzynie-Koźlu); Kraj; Historia (gł. teksty dot. najnowszej historii Polski, np. Z. Bereszyński, Warszawa 1944, nr 1/21 z 30 VIII 1981; prozę (fragmenty literatury zakazanej przez cenzurę, np. Aleksandra Sołżenicyna, Marka Hłaski), Poczta. Zamieszczano wywiady z czołowymi przedstawicielami opozycji, np. Karolem Modzelewskim, Stefanem Kurowskim. Opublikowano też Posłanie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w ZSRS oraz Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej wystosowane przez delegatów na I KZD w Gdańsku.

Antoni Maziarz

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry