Hasła rzeczowe

Prawda (Opole)

"Prawda", podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Regionu Śląska Opolskiego”, pismo utworzone po powołaniu Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląska Opolskiego, zastąpiło wydawaną przez MKZ „Solidarność Opolszczyzny”. Nr 1 (21 – jako kontynuacja „SO”) ukazał się 30 VIII 1981, w tym dniu wyszedł też numer specjalny, zredagowany przez zespół w składzie: K. Oleszko, K. Stachowski.

Ukazało się ok. 10 nr. o obj. 6-12 s. w formacie A4 w nakładzie 10 tys. egz.; ukazywało się nieregularnie – w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych, czasem rzadziej.

Redakcję tworzyli Z. Bereszyński, W. Gilewicz, J. Rudnicki, K. Stachurski, K. Oleszko, K. Stachowski, L. Żuraw, A. Klusik, Cz. Bronowicki, funkcję redaktora technicznego pełniła J. Krynicka, opracowanie techniczne przygotowywał M. Muskała, redaktorem graficznym był B. Lewczak. Autorami tekstów byli publicyści i działacze „S”.

Pismo zawierało działy: Region (m.in. zamieszczano Uchwały Prezydium ZR NSZZ „S”, relacje z prac Zarządu Regionu, wywiady z członkami prezydium, przekazy dotyczące działalności członków „S” na terenie Opolszczyzny – np. w Prudniku, czy Kędzierzynie-Koźlu); Kraj (np. relacje z I KZD, nr 5/25 z 2 X 1981); Historia (głównie teksty dotyczące najnowszej historii Polski, np. Z. Bereszyński, ''Warszawa 1944'', nr 1/21 z 30 VIII 1981, Proza (fragmenty literatury zakazanej przez cenzurę, np. A. Sołżenicyna, M. Hłaski), Poczta. Zamieszczano wywiady z czołowymi przedstawicielami opozycji, np. K. Modzelewskim, S. Kurowskim. Zamieszczono ''Posłanie'' Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w ZSRR (nr 2/22 z 4 IX 1981, s. 2) oraz ''Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej'' wystosowane przez Delegatów na I Zjazd NSZZ „S” (nr 3/23 z 18 IX 1981, s. 10).

 

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry