Hasła rzeczowe

Praworządność

"Praworządność", pismo Komitetu Organizacyjnego Praworządności Społecznej w Opolu, wydawane I-VI 1981.

Ukazały się 2 nr. w formacie A5, drukowane techniką offsetową; nr 1 jako wkładka do pisma „«Solidarność» Opolszczyzny”.

W składzie redakcji: Ryszard Hładko, Bogusław Bardon, Tadeusz Żyliński i Elżbieta Gajda (redaktor techniczny).

Publikowano przedruki z krajowych czasopism związkowych i opozycyjnych, głównie teksty na temat Grudnia 1970 i materiały o działalności KPN. W nr. 2 zamieszczono informacje o działaniach podejmowanych w celu ułaskawienia braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. Publikowano również własne teksty publicystyczne oraz materiały obrazujące jaskrawe przypadki naruszenia praworządności w regionie opolskim, obszernie opisywano nagłośnioną przez B. Bardona i R. Hładkę sprawę tragicznej śmierci Antoniego Jaśkowca. W nr. 2 prezentowano sprawę trzech 10-letnich chłopców z Gminy Kolonowskie, zmuszanych przez milicjantów biciem do przyznania się do popełnienia przestępstwa (włamania).

Zbliżony charakter do „Praworządności” miało „Bezprawie władzy”, efemeryczny biuletyn zredagowany przez R. Hładkę, wydany przez NSZZ RI „S”. Oprócz tekstów R. Hładki i Kajetana A. Tao Szatańskiego (Zbigniewa Szatyńskiego) zamieszczano tu przedruki z krajowej prasy związkowej i opozycyjnej, np. materiały prezentujące działalność KSS „KOR”. Podano także wykaz osób, które w ciągu kilku ostatnich lat straciły życie lub zostały w in. sposób poszkodowane w wyniku bezprawnego działania funkcjonariuszy MO lub SB.

Po 13 XII 1981 internowano redaktorów pisma: B. Bardona, E. Gajdę, T. Żylińskiego i R. Hładkę.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry