Hasła rzeczowe

Pro Fide, Rege et Lege

"Pro Fide, Rege et Lege", podtytuł: „Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego”, wydawane w Warszawie 1988-1990, założone przez Artura Górskiego (zamierzone jako kontynuacja „Pro Fide, Rege et Lege” z l. 1926-1928).

Ukazało się 9 nr. w formacie A5 i A4 (od nr. 5), drukowanych na offsecie w drukarni Urzędu Patentowego w Warszawie w nakładzie 300 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Artur Górski (redaktor naczelny), Andrzej Gwiazda, Andrzej Kaźmirowski (jako adres redakcji podawano mieszkanie A. Górskiego w Warszawie przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 46 m.16).

Publikowano artykuły nt. polityczne, propagujące idee konserwatywne, gospodarkę wolnorynkową i tradycjonalizm katolicki.

Od nr 10 z 1991 wydawane legalnie.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry