Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14229,Prosto-z-Mostu.html
2023-09-27, 09:38

Prosto z Mostu

 

„Prosto z Mostu”, podtytuł: „Pismo Zarządu NZS ŚlAM”, nr 1 jako „Biuletyn Informacyjny” (1 XII 1980, obj. 4 s.), wydawane XII 1980 – 1 XII 1981 w Katowicach.

Ukazało się 18 n-rów o nieregularnej numeracji, obj. 8–32 s., format A4, nast. A5, druk pocz. na powielaczu, nakł. 200–300 egz., nast. na offsecie w Zakładzie Poligrafii przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie, nakł. 500–1 tys. egz.; numeracja nieregularna, dwutygodnik (przerwa podczas wakacji).

Ukazał się 1 nr spec. „Prosto z Mostu. NZS ŚlAM. Studenci 81”, VI 1981, obj. 50 s.

W redakcji m.in.: Jerzy Mirosław Jaworski (redaktor nacz.), Krzysztof Gołba, Tomasz Irzyniec, Zbigniew Kalita, Jerzy Marek, Wojciech Pluskiewicz, Piotr Janas, Daniel Kutkowski, Irena Kubalok.

Finansowane z wolnych datków przekazywanych przez czytelników.

Publikowano teksty dot. NZS i spraw socjalno-bytowych studentów, artykuły historyczne i publicystyczne, gł. dot. dziejów najnowszych, protokoły z posiedzeń Senatu Śląskiej Akademii Medycznej, felietony, ogłoszenia kół naukowych. W X 1981 Prokuratura Wojewódzka w Katowicach skonfiskowała cały nakł. pisma zawierającego m.in. tekst o wojnie polsko-bolszewickiej.

Kolportowane bezpłatnie w Śląskiej Akademii Medycznej.

 

Radosław Miłoch

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, NZS

Opcje strony