Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14238,Przedsiebiorstwo-Transportowo-Sprzetowe-Budownictwa-Transbud-w-Koszalinie.html
2023-09-21, 10:10

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Transbud w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Transbud w Koszalinie; zajmowało się przewozem materiałów budowlanych dla przedsiębiorstw budowlanych i instalacyjnych na terenie 3 ówczesnych województw: koszalińskiego, słupskiego i pilskiego; pod koniec l. 70. zakład zatrudniał ok. 2000 pracowników, w samym Koszalinie ok. 800 osób, 10 lat późn. zakład liczył 1300 osób. 25 VIII 1980 w Transbudzie wybuchł strajk, powołano KS w Oddziałach w Koszalinie, Kołobrzegu i Szczecinku; we IX 1980 powołano MKZ, w jego skład z koszalińskiego Oddziału Transbudu weszli: Marian Bielec, Zbigniew Hurkała, Henryk Słomka i Stanisław Szymański (członek Prezydium), z Oddziału w Kołobrzegu - Urszula Gozdur, ze Szczecinka - Zygmunt Wanatowicz; w zakładowej „S” działali m.in.: przew. KZ Marian Bielec, H. Słomka, Bolesław Goza, Stanisław Sikora, Jan Zalewski. Po 13 XII 1981 działali m.in.: M. Bielec, S. Szymański, Halina Goza, Z. Wanatowicz, Zenon Woniec, Zbigniew Jagła, Kazimierz Michalski, Stanisław Wojtaszewski; eksponowano w zakładzie symbole „S”, kolportowano ulotki, prasę podziemną, drukowano m.in. „Grudzień - 81. Gazeta Wojenna NSZZ ‘Solidarność’” (wykorzystywano urządzenia zakładowe), uczestniczono w manifestacjach ulicznych. W 1982 zwolniono z pracy: H. Słomkę, B. Gozę, S. Sikorę; w wyniku zastosowanych sankcji w połowie l. 80. działalność opozycyjna w zakładzie osłabła; pod koniec l. 80. aktywni byli w podziemnej „S” Transbudu: Stanisław Bojańczuk, Ginter Kozicki, Józef Kozieł, Stefan Bogusław, Danuta Waśkowicz.

 

Robert Kościelny

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony