Hasła rzeczowe

Przegląd Poznański

"Przegląd Poznański", pismo wydawane w Poznaniu przez TKZ „S” Telkom-Teletra I 1986 – VI 1989; nr. 7-10 podtytuł: „Pismo Członków NSZZ «Solidarność» Telkom-Teletra, HCP”; V 1988 – VI 1989 podtytuł: „Serwis Informacyjny Członków i Sympatyków NSZZ «Solidarność» – Poznań”.

Ukazało się 31 nr. o obj. 2-8 s. (16 s. „Dodatek Specjalny”, wydany przez Wydawnictwo Społeczne KOS w Warszawie) w formacie A5 i A4, drukowanych na powielaczu, techniką sitodruku i offsetową w nakładzie 1-1,5 tys. egz.; miesięcznik, od nr. 7 (z 1987) wychodziło nieregularnie. W 1986 wydano „Dodatek Specjalny – czerwiec 1956-1986”.

Publikowano materiały nt. historyczne i dot. problemów międzynarodowych (np. przykład sytuacji w Afganistanie). W niektórych nr. zamieszczano artykuły w rubrykach: „Wielkopolanie, jacy jesteśmy”; „Sylwetki Wielkopolan”; „Mały przewodnik po wielkopolskich więzieniach” oraz „Pięć lat minęło”. Od 1988, po rocznej przerwie w wydawaniu pisma (od czasu protestów w V i VIII 1988), publikowano głównie informacje o bieżących wydarzeniach (strajki, demonstracje, oświadczenia struktur opozycyjnych); nr 12 (z VIII 1988) zawierał materiały dot. protestów w Poznaniu. W kolejnych nr. zamieszczano głównie informacje o rozwoju jawnych struktur „S” i innych opozycyjnych organizacji oraz utrudnianiu przez władze niezależnych działań politycznych; publikowano też wypowiedzi działaczy „S” i informacje o przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. 1988-1989 zamieszczano mniej artykułów o charakterze publicystycznym. Jednym z nielicznych był artykuł ''Gdzie się podziało 10 milionów?'', w którym poruszono problem małego (w porównaniu z 1981) zainteresowania działalnością związkową. W XII 1988 redakcja pisma prognozowała, że pomimo sympatii dużej części społeczeństwa do „S” związek ten nie będzie już tak liczny jak kiedyś, a ciężar jego odbudowy spadnie na działaczy, „którzy zapewnili jej przetrwanie przez 7 lat”.

W 1988 ukazał się także jeden nr pisma „Przegląd Poznański. Magazyn”, określony przez redaktorów jako: „młodszy brat serwisu informacyjnego. [...] Magazyn to wynik naszego przeświadczenia, że obok bieżącej informacji musi być w niezależnej prasie miejsce na publicystykę bardziej (mamy nadzieję) ambitną”. Pismo to podzielono na 3 podstawowe bloki tematyczne: w pierwszym zamieszczono artykuły dot. najnowszej historii regionu i kraju, w drugim artykuły o dziejach ideologii i utopii politycznej, w trzecim przedstawiano wybrane problemy krajów komunistycznych.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry