Hasła rzeczowe

Przegląd Poznański

 „Przegląd Poznański”, pismo wydawane do n-ru 6 przez TKZ NSZZ „S” Telkom-Teltra w Poznaniu; n-ry 7–10 z podtytułem: „Pismo Członków NSZZ «Solidarność» Telkom-Teltra, HCP; nr 11 – 31 „Serwis Informacyjny Członków i Sympatyków NSZZ «Solidarność» – Poznań”. W 1986 wydano dodatek spec. – „Czerwiec 1956 – 1986”, obj. 16 s. I 1986 – VI 1989 ukazało się 31 n-rów (nr 10 nie został rozkolportowany; VI 1987 – IV 1988 przerwa w wydawaniu), obj. 2–8 s., format A4 i A5, druk na powielaczu, techniką sitodruku, kserografie i na offsecie, nakł. 1–1,5 tys. egz.; cena egz. 5–40 zł. Dodatek spec. wydrukowany przez Wydawnictwo Społeczne KOS w Warszawie. W redakcji: Zbigniew Czerwiński, Grzegorz Kretkowski, Janusz Ruszkowski; druk i kolportaż – Wiesław Chossa, organizator druku niektórych n-rów – Szymon Adamczak. Publikowano informacje, dokumenty „S”, materiały o charakterze publicystycznym i historycznym. W niektórych n-rach zamieszczano też działy „Wielkopolanie, jacy jesteśmy”; „Sylwetki Wielkopolan”; „Mały przewodnik po wielkopolskich więzieniach” oraz „Pięć lat minęło”. Poruszano też tematy dot. problemów międzynarodowych, np. sytuacji w Afganistanie. W 1988 nastąpiła zmiana profilu pisma. Po protestach w V i VIII 1988 publikowano gł. informacje bieżące (strajki, demonstracje, oświadczenia struktur opozycyjnych), o odbudowie jawnej „S” i in. organizacji opozycyjnych oraz utrudnieniach stosowanych przez władze PRL wobec niezależnych działań politycznych; publikowano też wypowiedzi działaczy „S” i informacje o przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Pismo kolportowane m.in. w Teletrze, HCP, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, przez TZR Wielkopolska. W 1988 ukazał się 1 nr pisma „Przegląd Poznański. Magazyn”, obj. 45 s., format A5; cena egz. 250 zł. Pismo miało charakter publicystyczny, określone zostało przez redaktorów jako „młodszy brat” serwisu informacyjnego. Jego zawartość została podzielona na 3 podstawowe bloki tematyczne: w pierwszym zamieszczono artykuły dot. najnowszej historii regionu i kraju, w drugim bloku znalazły się artykuły o dziejach ideologii i utopii politycznej, a w trzecim przedstawiono wybrane problemy krajów komunistycznych.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry