Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14253,Przymierze-Spoleczne-Odrodzenie.html
2023-12-11, 13:42

Przymierze Społeczne Odrodzenie

Przymierze Społeczne Odrodzenie, stowarzyszenie społeczne powołane 3 XI 1981 w Szczecinie, którego celem było: dążenie do udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy przez samorządy lokalne i terytorialne, pluralizm polityczny światopoglądowy, swobodne głoszenie programów i idei. W deklaracji założycielskiej jej sygnatariusze głosili: „My, ludzie dobrej woli, zebrani w obliczu zagrożenia narodowego, reprezentujący różne środowiska społeczne: «Solidarności» i innych związków zawodowych, członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia PAX, członkowie stowarzyszeń twórczych, naukowych i zawodowych, uczący i pracujący w mieście i na wsi, partyjni i bezpartyjni – mając jedynie dobro Rzeczpospolitej na celu, deklarujemy przez złożenie swoich podpisów, potrzebę utworzenia szerokiego ruchu społecznego: stowarzyszenia pod nazwą Przymierze Społeczne «Odrodzenie»”. Oświadczenie podpisali: Józef Banaś, Jolanta Brodzińska, Wojciech Chocianowicz, Anna Czabańska, Artur Frey, Marian Goc, Danuta Kaczanowska, Mieczysław Kaczanowski, Jacek Kamiński, Jerzy Karpiński, Teresa Kaska, Michał Kulik, Ryszard Lendas, Wojciech Lizak, Dariusz Łukaszewski, Stanisław Machay, Izabela Majchrowska, Romuald Myśliwiec, Jan Ośmiański, Leszek Pawlicki, Kazimierz Proch, Marek Przygodzki, Aleksander Puszkin, Andrzej Strzelecki, Jerzy Słonecki, Małgorzata Skarbek, Jerzy Sołdek, Damazy Stachura, Janusz Szaban, Zbigniew Szkopowicz, Paweł Szwed, Marek Tałasiewicz, Jan Tarnowski, Ewaryst Waligórski, Andrzej Witkowski, Lidia Więckowska, Zbigniew Zbroja, Claf Żyłkowski. Do formalnego złożenia statutu w celu zarejestrowania stowarzyszenia zostali upoważnieni M. Kaczanowski, M. Przygodzki i M. Tałasiewicz. Program Stowarzyszenia został zaatakowany przez organ KW PZPR „Głos Szczeciński”, który stwierdzał, że faktycznym celem jest zmiana systemu politycznego. Wkrótce w podobnym tonie wypowiedziano się w mediach ogólnokrajowych. 12 XI w auli Politechniki Szczecińskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło grono szczecinian oraz przedstawiciele środowisk twórczych z Gdańska, Warszawy i Łodzi. Na spotkaniu ogłoszono oświadczenie, statut i deklaracją ideową. W dyskusji wzięli udział m. in.: Stefan Bratkowski, Wojciech Lamentowicz, Marian Turski, Lechosław Goździk.

 

Jan Tarnowski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony