Hasła rzeczowe

Przystań

"Przystań", pismo, wydawane jawnie, ale bez zezwolenia cenzury, z inicjatywy poznańskich dominikanów (szczególnie o. Honoriusza – Stanisława Kowalczyka OP) i Duszpasterstwa Akademickiego 1978 – XI 1981.

Ukazało się 25 nr. (nr 1 dwa tygodnie po zakończeniu I pielgrzymki do Ojczyzny papieża Jana Pawła II), początkowo przepisywanych na maszynie do pisania, następnie powielanych na kserografie, małej poligrafii i powielaczu; wychodziło nieregularnie.

Zamieszczano wypowiedzi na wiele tematów zakazanych przez państwo, poszukiwano odpowiedzi na dylematy moralne; przedstawiano Duszpasterstwo Akademickie (nr 1), sylwetkę papieża Jana Pawła I, kwestie moralne, postawy katolików świeckich, walkę z ateizacją państwa i społeczeństwa, historię organizacji młodzieżowych w XIX i XX wieku i współczesne pojęcie patriotyzmu, pisano nt. obrony nienarodzonych dzieci; opublikowano nr z homiliami i wystąpieniami Jana Pawła II podczas jego I pielgrzymki do Polski. Nr 23 (z VIII 1981) dot. wydarzeń z 28 VI 1956 w Poznaniu wydano w większej liczbie egz. Nr 25 poświęcono historii walki państwa z Kościołem (''Kościół szczególnego świadectwa''). W 1979 podczas pielgrzymki duszpasterzy akademickich do Rzymu o. Honoriuszowi udało się przemycić jeden z nr. i podarować Ojcu Świętemu.

Zofia Fenrych

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry