Hasła rzeczowe

Przystań

„Przystań”, pismo wydawane jawnie, ale bez zezwolenia cenzury 1978–XI 1981, nieregularnie. Wychodzące w Poznaniu z inicjatywy poznańskich dominikanów (szczególnie o. Honoriusza – Stanisława Kowalczyka OP) i duszpasterstwa akademickiego, było miejscem swobodnej wypowiedzi na tematy zakazane przez władze, miejscem poszukiwań odpowiedzi na dylematy moralne. Wydano 25 nr. Na łamach pisma art. nt.: duszpasterstwa akademickiego (nr 1), papieża Jana Pawła II, ochrony dzieci nienarodzonych; poruszano kwestie moralne, dyskutowano o postawach katolików świeckich, walce z ateizacją państwa i społeczeństwa, historii organizacji młodzieżowych w XIX i XX w. i współczesnym pojęciu patriotyzmu. W dwa tygodnie po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski na lamach „Przystani” ukazał się zapis wszystkich homilii i wystąpień papieża w czasie jej trwania. Numer 23 z VIII 1981 poświęcony Poznańskiemu Czerwcowi 1956 wydany został w powiększonym nakładzie. Ostatni nr poświęcony był historii walki państwa z Kościołem. 1979 podczas pielgrzymki duszpasterzy akademickich do Rzymu o. Honoriuszowi udało się przemycić jeden z numerów i podarować go Janowi Pawłowi II. Początkowo pismo powielano z wykorzystaniem maszyny do pisania, późn. kserografu i powielacza.

 

Zofia Fenrych

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry