Hasła rzeczowe

Radio „Solidarność” w Kędzierzynie-Koźlu

Radio „Solidarność” w Kędzierzynie-Koźlu. Latem 1982 Adam Kuśnieruk, członek konspiracyjnej grupy, uformowanej w Kędzierzynie-Koźlu na początku stanu wojennego, rozpoczął z własnej inicjatywy budowę nadajnika radiowego, z pomocą którego zamierzał wyemitować audycję regionalnej rozgłośni radiowej „Solidarności”. W realizacji przedsięwzięcia pomogli mu Ryszard Siwacki i Andrzej Bedla. R. Siwacki wykonał dwie anteny, które wraz z A. Bedlą i A. Kuśnierukiem umieścili na dwóch dziesięciopiętrowych blokach przy ul Kosmonautów 5 i Pionierów 7. Aparatura nadawcza była zainstalowana w pomieszczeniach służbowych Zdzisława Niewadzisza, konserwatora wind w wymienionych blokach.

Radiostacja była gotowa w VIII 1982, a pierwszą audycję zamierzano nadać w dniu 31 VIII – w drugą rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego. Ze względu na brak zdalnego sterowania wyemitowano ją 12 X 1982. O terminie i paśmie nadawania audycji informowały ulotki, odbite na powielaczu przez Bronisława Bobińskiego, a rozkolportowane przez R. Siwackiego, A. Bedlę i Z. Niewadzisza. Audycję nadawano z kasety magnetofonowej, przygotowanej przez A. Kuśnieruka i A. Bedlę. Nagranie (przygotowane na 45 minut emisji) obejmowało m.in. ''Balladę o Janku Wiśniewskim''.

Po około 20 minutach emisji audycję przerwano w związku z pojawieniem funkcjonariuszy MO. Według ekspertyzy przeprowadzonej (na użytek prokuratury) przez Państwową Inspekcję Radiową w Opolu nadajnik użyty dla nadania konspiracyjnej audycji radiowej w dniu 12 X 1982 charakteryzował się niewielką mocą sygnału, w związku z czym zasięg urządzenia w najbardziej sprzyjających warunkach nie przekraczał kilkunastu kilometrów od nadajnika. Podjęto próbę ponownego skonstruowania radia i nadania audycji. Prace przerwały aresztowania: 12 XII 1982 zatrzymano A. Kuśnieruka i R. Siwackiego, 13 XII 1982 aresztowano A. Bedlę. 12 I 1983 został zatrzymany przez SB, a następnie aresztowany, B. Bobiński.

Konspiratorzy z Kędzierzyna-Koźla zostali postawieni przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Opolu, który w IV 1982 wydał w stosunku do nich wyroki skazujące od roku do półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa-trzy lata.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry