Hasła rzeczowe

Reduta

"Reduta", pismo Poznańskiego Klubu Historycznego im. dr. Franciszka Witaszka, wydawane w Poznaniu 1989-1990.

Ukazało się ok. 10 nr. w formacie A5 w nakładzie kilkuset egz.

W składzie redakcji: Krzysztof Gołębniak, Feliks Otlewski i Jerzy Marcickiewicz; opracowanie graficzne K. Gołębniak wg koncepcji J. Marcickiewicza.

Publikowano artykuły dot. zagadnień politycznych, najnowszej historii, np. okupacji sowieckiej ziem polskich 1939-1941, zbrodni w Katyniu, Szarych Szeregów, nieznanych fragmentów biografii Władysława Gomułki; zamieszczono też wywiad z Leszkiem Moczulskim.

 

Agnieszka Łuczak

Opcje strony

do góry