Hasła rzeczowe

Reduta (Warszawa)

"Reduta", pismo wojskowe wydawane IX 1982 – 1985 w Warszawie przez wydawnictwo CDN.

Ukazały się 22 nr. w formacie A4 lub A5, początkowo przepisywane na maszynie, następnie drukowane na powielaczu białkowym i offsecie w drukarni przy ul. Solec w nakładzie 800-1000 egz.; wydawane nieregularnie (nr ostatni ukazał się już po aresztowaniu członków redakcji).

W składzie redakcji: założyciele – ppłk Stanisław Dronicz (ps. Konrad), płk Wincenty Heinrich (ps. Andrzej Sten, Lech Konieczny, Rezerwista), ppłk Marian Rajski oraz Barbara Gleb (sekretarz redakcji), Krystyna Wiernicka (łączniczka), Michał Jankowski (druk); współpracownicy: m.in. Czesław Bielecki (ps. Marcin Rawski), Władysław Dziuba, gen. Tadeusz Pióro (ps. Dariusz Maszyński).

Publikowano teksty krytykujące wprowadzenie stanu wojennego, działania Armii Radzieckiej, oceniające kadrę oficerską WP, wyśmiewające wojskowe rytuały i reguły awansu, humor wojskowy.

Pismo przeznaczone było dla młodszej kadry oficerskiej i miało uczyć biernego oporu. Kolportowano, wysyłając egz. do instytucji wojskowych i oficerów w kopertach ze stemplami ZBoWiD albo do Centralnej Biblioteki Wojskowej, także przez znajomych. Organizowano akcje propagandowe o charakterze dywersyjnym (np. wysłano tzw. aparatczykom dyplomy „za zdławienie polskiego powstania”, rzekomo podpisane przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wzorowane na carskim medalu za zdławienie powstania styczniowego, w 1984 zasłużonym aktywistom PZPR wysłano zaproszenia na kongres „zasłużonych kolaborantów”).

Członków redakcji aresztowano w 1985.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry