Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14280,Refleksje-Propozycje-Dzialania.html
2023-09-30, 14:13

Refleksje, Propozycje, Działania

"Refleksje, Propozycje, Działania", pismo wydawane we Wrocławiu 1979-1980 przez Leszka Skonkę jako Zeszyty Naukowe NZWN.

Ukazały się co najmniej 4 nr. przepisywane na maszynie i powielane w nakładzie ok. 200 egz.

Autorzy m.in.: Marek Skuza, Józef Michał Janowski, Stanisław Januszkiewicz, Tadeusz Newelski.

Poszczególne artykuły wchodzące w skład pisma kolportowano także osobno w postaci broszur.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony