Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14282,Region-Wroclaw.html
12.04.2024, 16:33

Region (Wrocław)

„Region”, podziemne pismo NSZZ „S” Dolny Śląsk/RKW NSZZ „S” Dolny Śląsk wydawane we Wrocławiu XI 1987–IV 1990.

Ukazało się 79 nr., obj. 2-16 s., format A4, druk techniką sitodruku, offsetowy, nakł. 1000–15 000 egz. (nr 8 z 1988 w nakł. 30 egz.), od nr. 2 dwutygodnik RKW Dolny Śląsk, od nr. 33 tygodnik RKW Dolny Śląsk, numeracja ciągła. 16 III 1988 wydano 2 nr. 8, różniące się zespołem redakcyjnym, treścią i nakł. (powstały w wyniku konkursu pomiędzy dwoma zespołami redakcyjnymi), 19 VIII 1988 nr specjalny relacjonujący strajki.

Wydawca i druk: Drukarnia Solidarności Dolnego Śląska, współpraca Ruch Społeczny „Solidarności”/Koordynacja Wydawnicza przy RKW „S” Dolny Śląsk/Koordynacja Wydawnicza RKW Wrocław/Niezależne Warsztaty Graficzne Ogniwo/Koordynacja Wydawnicza RKW/ RKW NSZZ „S” Dolny Śląsk/RKW NSZZ S”/Wrocławskie Zakłady Graficzne.

W redakcji: nr. 1–8 1987–1988 m.in.: Adam Szczęśniak (ps. Adam Krzycki, Nikodem Krasa), Mirosław Koźmian, Witold Zińczuk (ps. Wratysław Nadodrzański), nr. 8–10 1988, nr 12 1988 M. Koźmian, W. Zińczuk (ps. Wratysław Nadodrzański), Michał Burmycha, nr 11 i nr. 13–53 1988–1989 kolegium redakcyjne, m.in.: Barbara Piegdoń, Paweł Kasprzak (ps. P.K.), Paweł Kocięba-Żabski (ps. Kubuś Ekstremista), Paweł Romaszkan, Renata Krąpiec, Dorota Przerwa, Zofia Olszewska, Rafał Kosmalski. Nadzór nad pismem ze strony RKW do poł. 1989 sprawowała Barbara Labuda. Z redakcją współpracowali m.in.: Wojciech Maziarski, Marek Drawa, Radosław Gawlik, Tomasz Gabiś, Leszek Budrewicz, Małgorzata Waśkiel-Zbrożek, Konrad Zbrożek (ps. G.P., Gustaw Poraj), Tadeusz Jakrzewski (ps. Amal), Ludwik Kluźniak (ps. Kostek), Andrzej Tomczak, Franciszek Sapa, Andrzej Sadowski, Ludwik Turko, Marcin Kalita, Magdalena Furman-Turowska. Numer 55 z 1989 wzbogacono ilustracjami Henryka Sawki, Sławomira Mrożka i Andrzeja Mleczki. Od nr. 65 z 1990 współpraca fotograficzna: Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi, Pacel & Siciński, Tadeusz Kuranda.

Publikowano informacje o działalności RKW Dolny Śląsk, teksty dokumentów RKW, wiadomości z regionu, przedstawiano i komentowano ważne wydarzenia krajowe, informowano o losie więźniów politycznych i działaniach podejmowanych na rzecz ich uwolnienia. Pismo miało stałe rubryki: Homo Homini Chomeini, Fikcje, Fobie, Gorsety, Reformy, Przegląd Wiadomości, Zakłady Pracy, Uczelnie, Reformy, Manifestacje. VIII 1988 gł. relacjonowanie przebiegu strajków. 1989 dominowała tematyka zw. z obradami Okrągłego Stołu, nast. przygotowaniami do wyborów czerwcowych i kampanią wyborczą. 1988–1990 na łamach pisma polemiki z treścią art. publikowanych w podziemnym piśmie „Z Dnia na Dzień... Dzień... „Dzień...”, podtytuły: VI 1982 „Informacje, komentarze, przegląd prasy z AGH”, VII-X 1982 „Informacje, komentarze”, X-XI 1982 bez podtytułu, od XII 1982 „Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ »Solidarność«”, od III 1983 „Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ »Solidarność« w Krakowie”. Pismo informacyjne dla środowiska uczelnianego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydawane VI 1982 - 16 XII 1988. wydawanym przez RKS Dolny Śląsk. 1990 art., komunikaty i publicystyka dot. przede wszystkim II WZD Woj. Wrocławskiego, II WZD Regionu Dolny Śląsk, II KZD i wyborów samorządowych, wzbogacane fotografiami. Kolportaż w regionie bezpłatnie, od nr. 57 z 1989 cena 70–500 zł.

Agnieszka Klarman

Opcje strony