Hasła rzeczowe

Regionalna Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Regionalna Komisja Organizacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Jawna struktura, koordynująca działalność podbeskidzkiej „Solidarności”, powołana 19 X 1988 na zebraniu działaczy związkowych, zorganizowanym na probostwie parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. W jej pierwszym składzie znalazło się 17 działaczy związku, w tym działający od 18 XI 1986 jawni rzecznicy podbeskidzkiej „S” oraz przewodniczący wznawiających działalność zakładowych struktur związku. Rolę nieformalnego przewodniczącego RKO pełniła Grażyna Staniszewska, wybrana na koordynatora jawnych i podziemnych działań związku na Podbeskidziu, a równocześnie będąca członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”. Członkowie RKO powołali Regionalną Komisję Rewizyjną oraz postanowili, że całą działalność finansową i wydawniczą podbeskidzkiej „S” prowadzić będzie nadal tajna Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci Szereg”. O powstaniu RKO zawiadomieni zostali zarówno Lech Wałęsa, jak i wojewoda bielski Franciszek Strzałka. 8 II 1989 skład RKO został poszerzony do 28 osób, 22 II 1989 zostało wybrane pierwsze prezydium RKO. W jego skład weszło 5 osób: Kazimierz Grajcarek, Andrzej Kralczyński, Wiesław Pyzio, Paweł Tomasik i Grażyna Staniszewska jako przewodnicząca.

Regionalna Komisja Organizacyjna działała do wyborów nowego Zarządu Regionu Podbeskidzkie, które odbyło się w trakcie III Walnego Zebrania Delegatów Regionu, rozpoczętego 25 XI 1989.

Artur Kasprzykowski

Bielsko-Biała, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry