Hasła rzeczowe

Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „S” w Gorzowie Wielkopolskim. Założycielami RKW byli Zbigniew Bełz, Stefania Hejmanowska i Jan Machnicki. 13 VI 1982 inauguracja działalności. Celem RKW było zachowanie ciągłości działania NSZZ „S” w warunkach stanu wojennego i po delegalizacji Związku. Pierwszymi zadaniami – wydawanie podziemnego biuletynu „Feniks”, ulotek i wydawnictw okolicznościowych, organizacja druku i kolportażu prasy podziemnej oraz pomoc osobom represjonowanym z powodów politycznych. Działalność we współpracy z innymi organizacjami funkconującymi w solidarnościowym podziemiu w regionie i w kraju. W Gorzowie Wielkopolskim była to przede wszystkim organizacja Młodzieżowy Ruch Oporu, która przekształciła się w Ruch Młodzieży Niezależnej (przew. Marek Rusakiewicz). Działalność charytatywna prowadzona była w dużej części jawnie – poprzez powołany przez bp. ordynariusza Wilhelma Plutę Diecezjalny Komitet Pomocy współpracujący z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom oraz przy wsparciu organizacji z zagranicy, gł. z Francji.

31 VIII 1982 RKW zorganizowała kilkutysięczną manifestację w Gorzowie Wielkopolskim, 28 IV 1983 pierwszą audycję nadało Radio „Solidarność”, utworzone z inicjatywy RKW przy współpracy z RMN.

W składzie RKW w różnych okresach: Jerzy Klincewicz, Edward Borowski, T. Kołodziejski, Anna Kotkowska, Zenon Michałowski, Kazimierz Modzelan, Waldemar Mora, Stanisław Wicik, Zdzisław Wiernicki, Z. Zięba, Rafał Zapadka i Bronisław Żurawiecki. Z. Bełz kierował podziemiem do aresztowania 15 IV 1983, zastąpił go Stanisław Żytkowski (ps. Zbigniew Wiśniewski), który kierował podziemiem do IV 1989. RKW zorganizowana była i działała na tyle sprawnie, że nie przerwała działalności nawet wtedy, gdy SB aresztowała kilku jej członków jednocześnie, w tym S. Żytkowskiego (przywódcę podziemia) i E. Borowskiego (przewodniczącego NSZZ „S” w regionie przed 13 XII 1981).

IV 1989 RKW zakończyła działalność. Jawną działalność NSZZ „S” i organizację związku przejęła Rada Regionu powołana z inicjatywy RKW i działająca od I 1988.

Grażyna Pytlak

Opcje strony

do góry