Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14287,Regionalna-Sekcja-Pracownikow-Kultury-NSZZ-Solidarnosc-Wielkopolska-Poludniowa.html
2023-09-25, 17:46

Regionalna Sekcja Pracowników Kultury NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa

Regionalna Sekcja Pracowników Kultury NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, która początkowo działała wspólnie z pracownikami oświaty i wychowania oraz tworzyła wspólnie z nimi sekcję. Pracownicy kaliskiej kultury zaczęli prowadzić samodzielną działalność branżową w VIII 1989. Pierwszym przewodniczącym sekcji był etnograf, zatrudniony w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Kaliszu – Stanisław Małyszko z Pleszewa. W skład sekcji wchodziły komisje zakładowe NSZZ z: Biura Badań i Dokumentacji Zabytków, Miejskiego Ośrodka Kultury, Orkiestry Symfonicznej w Kaliszu, Państwowego Teatru im. W. Bogusławskiego, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Państwowej Szkoły Muzycznej. Z czasem do tej miejskiej początkowo struktury przyłączyli się przedstawiciele kultury z całego województwa.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony