Hasła rzeczowe

Rejestr Wniosków i Inicjatyw

"Rejestr Wniosków i Inicjatyw", pismo Rady Zespołów Inicjatywy Obywatelskiej Uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, wydane w Warszawie 16 X 1978.

Ukazał się tylko 1 nr o obj. 8 s. w formacie A5, wydrukowany na offsecie w nakładzie kilkuset egz.

Informowano o działaniach i inicjatywach uczestników ROPCiO współtworzących środowisko Rady Zespołów Inicjatywy Obywatelskiej; opublikowano m.in. oświadczenie w związku ze sprawozdaniem Rządu PRL do Komitetu Praw Człowieka ONZ o realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w Polsce.

Grzegorz Waligóra

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry