Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14294,Rejestr-Wnioskow-i-Inicjatyw.html
2023-02-06, 11:15

Rejestr Wniosków i Inicjatyw

"Rejestr Wniosków i Inicjatyw", pismo Rady Zespołów Inicjatywy Obywatelskiej Uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, wydane w Warszawie 16 X 1978.

Ukazał się tylko 1 nr o obj. 8 s. w formacie A5, wydrukowany na offsecie w nakładzie kilkuset egz.

Informowano o działaniach i inicjatywach uczestników ROPCiO współtworzących środowisko Rady Zespołów Inicjatywy Obywatelskiej; opublikowano m.in. oświadczenie w związku ze sprawozdaniem Rządu PRL do Komitetu Praw Człowieka ONZ o realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w Polsce.

Grzegorz Waligóra

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony