Hasła rzeczowe

Replika

"Replika", pismo związane z Solidarnością Walczącą, wydawane we Wrocławiu IX 1982 – VI 1987, podtytuł: „Dolny Śląsk dwutygodnik niezależny”, od nr. 3/4: „Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej”, od nr. 6 i nr 47: „Dolny Śląsk. Miesięcznik Miesięcznik "Miesięcznik", podtytuł: „Opinie, Komentarze, Analizy”, niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni, wydawane V 1982 – III 1985 w Lublinie. niezależny”, nr. 13-15 „Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej”, nr. 45, 46 i 48: „Pismo Niezależne Dolny Śląsk”.

Ukazały się 53 nr. o obj. 10-52 s. początkowo w formacie A4, druk z matryc białkowych, następnie w formacie A5, druk na ramce sitodrukowej i na offsecie. Od 1985 makiety przygotowywano na komputerze Amstrad CPC 464 i na drukarce Epson LQ 1500, nakład 1200-2000 egz. Do nr. 6 dwutygodnik, następnie miesięcznik, od nr. 45 wychodziło nieregularnie.

Teksty podpisywane były bardzo licznymi pseudonimami. W składzie redakcji: Mirosław Dzielski, Paweł Falicki (inicjator, członek Rady SW), Wojciech Jankowski, Maciej Kałuszyński, Małgorzata Ścięgosz, Teresa Witkiewicz (zarazem redaktor techniczny). Autorzy m.in. Jan Berliński, Józef Białek, Jan Fiołek, Tomasz Gabiś, Kazimierz Klementowski, Jan Koziar, Andrzej Maślica, Kornel Morawiecki, Henryk Olbrycht, Tomasz Piss, Adam Popiel, Tadeusz Czesław Romanowski, Barbara Sarapuk, Leszek Stafiej, Paweł Świtalski, Jan Waszkiewicz, Wojciech Winciorek. Niektóre numery były ilustrowane, głównie rysunkami Zbigniewa Wołka.

Pismo miało charakter dyskusyjno-opiniotwórczy, publikowano w nim artykuły stanowiące płaszczyznę dyskusji nt. gospodarki oraz społeczno-politycznej koncepcji państwa polskiego po obaleniu ustroju komunistycznego. Już w 1982 stało się ośrodkiem ogniskowania myśli liberalnej. Artykuły z „Repliki” często przedrukowywano w innych pismach opozycji; do odbiorców docierały także za pośrednictwem audycji „Przegląd Prasy Podziemnej”, emitowanej przez RWE.

Kolportowane na terenie całego kraju (pismo odegrało istotną rolę w rozwoju różnych środowisk i nurtów myśli prawicowej).

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry