Hasła rzeczowe

Robotnik

"Robotnik", pismo Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Łódź, podtytuł: „Pismo Łódzkiej Organizacji PPS”, sygnowane przez wydawnictwo Wiedza, wydawane 11 XI 1987 – 12 IV 1990 w Łodzi.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4 (nr. 11 i 12 w formacie B4), drukowanych na sicie z użyciem matrycy białkowej i wałka (nr 1) oraz techniką sitodruku w drukarni „Biuletynu Łódzkiego” (nr. 2-12) w nakładzie 1,3-1,7 tys. egz. (ostatni nr wydrukowany w drukarni państwowej w nakładzie 3 tys. egz.).

W składzie redakcji (od nr. 8): Jacek Kozieł (redaktor naczelny), Bogdan Lubera, Krzysztof Markuszewski (Warszawa), Marek Truszkowski (sekretarz redakcji); autorzy: prof. Alina Kowalczykowa (inicjatorka utworzenia łódzkiego OKR PPS), dr Henryk Michalak (kierujący pracami Komisji Programowej PPS, animator dyskusji programowej na łamach pisma), Andrzej Malanowski i Adam Hohendorff; druk finansowany przez Centralny Komitet Wykonawczy PPS.

Publikowano komunikaty i oświadczenia OKR PPS, artykuły nt. historii PPS i bieżących wydarzeń w organizacji, zajmowano stanowisko wobec negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, informowano o prowadzonych akcjach strajkowych w regionie, piętnowano szowinizm i endeckie ekscesy. W nr. 5 (z III 1989) poinformowano o utworzeniu punktu konsultacyjnego OKR PPS w Łodzi (przy ul. Kilińskiego 216, również adres korespondencyjny redakcji pisma).

Od nr. 6 (z IV 1989) drukowano cenę egz., jednak większość nakładu rozprowadzano bezpłatnie na ulicach miasta i przed kościołami.

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry