Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14317,Rota.html
2023-10-01, 19:51

Rota

"Rota", podtytuł: „Biuletyn Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania”, pismo wydawane w Olsztynie w 1981.

Ukazały się nr 1 (z 2 VI 1981) i 2 (z 17 X 1981) o obj. 10 s. w formacie A4, drukowane techniką offsetową w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Bibliotekarzy Olsztyńskich w nakładzie ok. 500 egz.

W składzie redakcji: Władysław i Cecylia Walcowie, Bogdan Kłosiński, Ryszard Krępuła, Renata Sadłowska, Roman Trębski, Anna Zienkiewicz, Wanda Popko (siedziba redakcji: Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39).

Informowano o działalności regionalnej i KKK Oświaty i Wychowania „S”, zamieszczano dokumenty programowe oraz przedstawiano przebieg negocjacji z Ministerstwem Oświaty i Wychowania, także relacje z ZNP. Szczególną uwagę poświęcano reformie programów nauczania i podręczników oraz sytuacji ekonomicznej nauczycieli. Prezentowano liczne głosy w dyskusji o stanie oświaty i wychowania, teksty historyczne i publicystyczne, wiersze wybitnych poetów polskich oraz listy od czytelników.

Pismo do użytku wewnętrznego.

Wydawanie pisma wznowiono w 1989, ukazywało się do IV 1990 (nr 5).

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony