Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14318,Rozmowy.html
23.02.2024, 21:56

Rozmowy

"Rozmowy", podtytuł: „Informator wewnętrzny nauczycieli zrzeszonych w NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”, pismo wydawane w Warszawie 15 XI 1980 – 15 XI 1981, od nr. 7 przez Ośrodek Badań Społecznych Region Mazowsze.

Ukazało się 13 nr. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 2 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Teresa Bochwic, Stanisław Jędrzejewski, Julian Radziewicz, Stanisław Falkowski (adres redakcji: Warszawa, ul. Górnośląska 20, od n-ru 6 ul. Smolna 30).

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony